Program for jubileumsåret 2017 – FTL KRISTIANSAND 10 ÅR


FTL har vært aktiv i Kristiansand i 10 år og det blir markert med ulike arrangement. Sted og tidspunkt er ikke klart for alle arrangementer så følg med på facebook og hjemmeside!

Tirsdag 28. februar kl 1930: Åpen sosial samling i Frikafe ved Frikirken.

Torsdag 24. mars kl 0900 – 1030: Åpent frokostmøte på Hotel Norge med tema:»Er det greit at tro- og livssynssamfunn diskriminerer i religionsfrihetens navn?»

Fredag 21 – lørdag 22.april: Sacra Art festival.
Fredag: Sammen for fred. Konsert i Musikkens hus
Lørdag: Sammen rundt bordet i Domkirkens menighetshus.

Onsdag 06. september: Åpen uformell samling

Onsdag 20. september: Seminar for videregående skoler: «Sammen mot radikalisering og ekstremisme.»

Lørdag 21.oktober: Seminar: «Et livssynsåpent samfunn.»
Onsdag 15. november: Dialogmøte/ åpen sosialsamling.

ANDRE AKTIVITETER:
Teselskaper: uformelle samlinger på tvers av kultur og religion

Kronikker om tro og livssyn i Fædrelandsvennen ved ledere i medlemsorganisasjonene i FTL. Tema er erfaringer i møte med andres tro og livssyn. Første kronikk kommer i februar.

Etablere ungdomsgruppe i FTL

Distribusjon av flygeblad med informasjon om FTL.