Dialogmøte – Likestilling i et tros- og livssynsperspektiv


Kom og hør 4 kvinner og 4 stemmer fra ulike ulike tro- og livssyn  i dialog om «Likestilling i et tros- og livssynsperspektiv».