Religion: min tro, din vantro?

Dato: tirsdag 14. august 2018

Sted: Teaterplassen, 4836 Arendal kl. 15.00 – 16.00

I Arendalsukas pulserende klima og skiftende fokus, trekker buddhistmunken, biskopen, imamen, rabbineren og pateren pusten og reflekterer over tro og vantro.

Hva kan religiøse ledere si om sannhet i vår tid hvor fake news, alternative virkelighetsforståelser og maktkamper regjerer, og religion er en av spillebrikkene? Kan flere religiøse sannheter være sanne samtidig? Betyr min sannhet at din sannhet er løgn? Hvem definerer tro og vantro? Hvilke sannheter forhandler vi om?

Religiøse ledere:
• Hovedmunk Marathugoda Manirathana Thero, Oslo Buddhist Vihara og Tisarana Sri Lankisk Buddhistforening
• Preses Helga Haugland Byfuglien i Den norske kirke
• Imam Faruk Terzic, Det Islamske Fellesskap Bosnia-Hercegovina
• Forstander Ervin Kohn i Det Mosaiske Trossamfund
• Sogneprest Sigurd Markussen i St. Franciskus Xaverius menighet i Arendal

Åpning: Akmal Ali, leder i Forum for Tro og Livssyn (FTL) Kristiansand, og imam og styreleder i Muslimsk Union i Agder

Samtaleleder: Ingrid Rosendorf Joys, generalsekretær Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL)

Avslutning: Britt Strandlie Thoresen, styreleder Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL)

 

 

 

 

Forum for Tro og Livssyn er 10 år!

Den 20. september 2017, var det nøyaktig 10 år siden Forum for Tro og Livssyn ble etablert med interimsstyre. Følgende var med i det første styret:

  • Helge Schmidt, Den norske kirke
  • Jane Nelly Andrew, Den katolske kirke
  • Jan Gossner, Den Evangeliske Lutherske Frikirke
  • Såzen Larsen Kusano, Den norske Sotozen Buddhist Orden
  • Ragnhild Nodeland, Human-Etisk Forbund
  • Tor Gunstein Reierson, Adventistkirken
  • Gunn Rønning, Bahaisamfunnet

Det ble engasjert koordinator. Senere er dette blitt en fast stilling som daglig leder.

I løpet av de 10 årene som er gått, har FTL fått 12 forskjellige tros- og livssynsorganisasjoner som medlemmer: Adventistkirken, Ahmadiyya Muslim Jama´at, Al-Rahma Islamic Centre, Den Evangeliske Lutherske Frikirke, St. Ansgar katolske menighet, Den norske kirke, Den Norske Sotozen Buddhistorden, Human-Etisk Forbund, Jesu Kristi kirke av Siste Dagers Hellige, Kvekersamfunnet, Metodistkirken, Muslimsk Union i Agder. Hvert medlem er representert i styret, og det er etablert en egen ledergruppe bestående av lederne i medlemsorganisasjonene. I årenes løp har det vært drevet mye dialogarbeid, både internt og eksternt gjennom seminarer, konferanser, dialogmøter og andre aktiviteter. Vi håper vi har klart å nå mange mennesker i Kristiansand med det som er vårt fremst mål: Å bidra til respekt og forståelse mellom mennesker og organisasjoner med forskjellig tro og livssyn.

Du er hjertelig velkommen til våre arrangementer. Følg oss på Facebook og hjemmesiden, eller be om å stå på adresselisten, så får du tilsendt invitasjoner til samlingene.