Forum for Tro og Livssyn


HVA ER FORUM FOR TRO OG LIVSSYN?

Forum for Tro og Livssyn (FTL) er en frivillig organisasjon med medlemmer fra flere ulike tros- og livssynssamfunn i Kristiansand. Våre medlemmer er menigheter og foreninger innen kristendom, islam, hinduisme, buddhisme, bahá’í og humanisme.

FTL bruker samvær og dialog for å bygge broer mellom ulike mennesker og miljø. FTL vil synliggjøre verdien i å stå «sammen på tvers», midt i mangfoldet av tro og livssyn. Det gjør vi gjennom dialogmøter, kunnskapsformidling, seminarer, konferanser, konserter, sosiale samlinger, og ved å delta i det offentlige ordskiftet.

Arbeidet baserer seg på FN-konvensjonen om menneskerettigheter.Følg oss gjerne på Facebook og/eller Instagram for å holde deg oppdatert på våre arrangementer.