Velkommen


Velkommen til hjemmesiden til Forum for Tro og Livssyn Kristiansand. Forum for Tro og Livssyn (FTL) er en frivillig organisasjon med medlemmer fra flere ulike tros- og livssynssamfunn i Kristiansand. Våre medlemmer er menigheter og foreninger innen kristendom, islam, hinduisme, buddhisme og humanisme.

FTL bruker samvær og dialog for å bygge broer mellom ulike mennesker og miljø. FTL vil synliggjøre verdien i å stå «sammen på tvers», midt i mangfoldet av tro og livssyn. Det gjør vi gjennom dialogmøter, kunnskapsformidling, seminarer, konferanser, konserter, sosiale samlinger, og ved å delta i det offentlige ordskiftet.

Arbeidet baserer seg på FN-konvensjonen om menneskerettigheter.

Følg oss gjerne på Facebook for å bli oppdatert på arrangementer.

Årets arrangement: 

«Alt går ikke til helvete – det finnes håp»
Klima på tvers

Er du nysgjerrig på økoteologi, økoetikk eller økojihadisme? Og hva tenker en humanetiker,
en muslim, en kristen, en frestyle munk eller en buddhist om klimaendringer og tap av natur?
Betyr ikke livssynet noe når vi vet så mye om farer og skader, men gjør så lite?
7. Juni klokka 18:30-20:00 inviterer Forum for Tro og Livssyn (FTL) til en klimasamtale på
Aladdin Blå. Gratis adgang og åpent for alle.
Ordstyrer og innleder, Paul Leer-Salvesen Professor, forfatter, teolog og etiker