Velkommen


Velkommen til hjemmesiden til Forum for Tro og Livssyn Kristiansand. Forum for Tro og Livssyn (FTL) er en frivillig organisasjon med medlemmer fra flere ulike tros- og livssynssamfunn i Kristiansand. Våre medlemmer er menigheter og foreninger innen kristendom, islam, hinduisme, buddhisme og humanisme.

FTL bruker samvær og dialog for å bygge broer mellom ulike mennesker og miljø. FTL vil synliggjøre verdien i å stå «sammen på tvers», midt i mangfoldet av tro og livssyn. Det gjør vi gjennom dialogmøter, kunnskapsformidling, seminarer, konferanser, konserter, sosiale samlinger, og ved å delta i det offentlige ordskiftet.

Arbeidet baserer seg på FN-konvensjonen om menneskerettigheter.

Følg oss gjerne på Facebook for å bli oppdatert på arrangementer.