Formål


Formål for virksomheten
Arbeidet baserer seg på FN-konvensjonen om menneskerettigheter, den europeiske menneskerettighetskonvensjon og FN´s barnekonvensjon, og skal ved dialog bidra til

  • gjensidig forståelse og respekt mellom mennesker
  • trygghet og toleranse mellom tros- og livssynssamfunn i Kristiansand.
  • bevisstgjøring om etiske spørsmål i et tros- og livssynsperspektiv.
  • å fremme dialog blant mennesker av ulike tros – og livssynsgrupper