Om oss


FTL er en frivillig organisasjon med medlemmer fra 12 ulike tros- og
livssynssamfunn. Arbeidet baserer seg på FN-konvensjonen om
menneskerettigheter, den europeiske menneskerettighetskonvensjon
og FNs barnekonvensjon.

Styret
FTL drives av et styre med en representant fra hver av medlems-organisasjonene: Adventkirken, Ahmadiyya Muslim Jamaat, Al-Rahma Islamic Centre, Den Evangeliske lutherske frikirke, Den katolske kirke, Den norske kirke, Den norske sotozen buddhistorden, Human-Etisk Forbund, Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige, Kvekersamfunnet, Metodistkirken, Muslimsk Union i Agder.

Økonomisk støtte
FTL mottar økonomisk støtte fra Kristiansand kommune, Agder fylkeskommune og Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn  (STL).

Dialogmøter, seminarer, konferanser og annen aktivitet
Gjennom dialog, samarbeid og felles aktiviteter ønsker vi å bidra til:
* Gjensidig forståelse mellom mennesker.
* Trygghet og toleranse mellom tros- og livssynssamfunn i Kristiansand.
* Bevisstgjøring av etiske spørsmål i et tros- og livssynsperspektiv.

Det norske samfunnet har endret seg
Mangfoldet i kulturer gjenspeiler seg også i et mangfold av tro og livssyn.
Det preger våre hverdager og vår samfunnsutvikling. Vi tror at den beste måten å kunne forstå hverandre på, og dermed også skape trygghet for det ukjente, er ved å få kunnskap om hverandre og hverandres tro og overbevisning. Respektfull dialog hjelper oss til dette. Det gjør det også lettere å samarbeide om viktige spørsmål, og utfordringer i samfunnet.

forum