Forum for Tro og Livssyn er 10 år!


Den 20. september 2017, var det nøyaktig 10 år siden Forum for Tro og Livssyn ble etablert med interimsstyre. Følgende var med i det første styret:

  • Helge Schmidt, Den norske kirke
  • Jane Nelly Andrew, Den katolske kirke
  • Jan Gossner, Den Evangeliske Lutherske Frikirke
  • Såzen Larsen Kusano, Den norske Sotozen Buddhist Orden
  • Ragnhild Nodeland, Human-Etisk Forbund
  • Tor Gunstein Reierson, Adventistkirken
  • Gunn Rønning, Bahaisamfunnet

Det ble engasjert koordinator. Senere er dette blitt en fast stilling som daglig leder.

I løpet av de 10 årene som er gått, har FTL fått 12 forskjellige tros- og livssynsorganisasjoner som medlemmer: Adventistkirken, Ahmadiyya Muslim Jama´at, Al-Rahma Islamic Centre, Den Evangeliske Lutherske Frikirke, St. Ansgar katolske menighet, Den norske kirke, Den Norske Sotozen Buddhistorden, Human-Etisk Forbund, Jesu Kristi kirke av Siste Dagers Hellige, Kvekersamfunnet, Metodistkirken, Muslimsk Union i Agder. Hvert medlem er representert i styret, og det er etablert en egen ledergruppe bestående av lederne i medlemsorganisasjonene. I årenes løp har det vært drevet mye dialogarbeid, både internt og eksternt gjennom seminarer, konferanser, dialogmøter og andre aktiviteter. Vi håper vi har klart å nå mange mennesker i Kristiansand med det som er vårt fremst mål: Å bidra til respekt og forståelse mellom mennesker og organisasjoner med forskjellig tro og livssyn.

Du er hjertelig velkommen til våre arrangementer. Følg oss på Facebook og hjemmesiden, eller be om å stå på adresselisten, så får du tilsendt invitasjoner til samlingene.