Religion: min tro, din vantro?


Dato: tirsdag 14. august 2018

Sted: Teaterplassen, 4836 Arendal kl. 15.00 – 16.00

I Arendalsukas pulserende klima og skiftende fokus, trekker buddhistmunken, biskopen, imamen, rabbineren og pateren pusten og reflekterer over tro og vantro.

Hva kan religiøse ledere si om sannhet i vår tid hvor fake news, alternative virkelighetsforståelser og maktkamper regjerer, og religion er en av spillebrikkene? Kan flere religiøse sannheter være sanne samtidig? Betyr min sannhet at din sannhet er løgn? Hvem definerer tro og vantro? Hvilke sannheter forhandler vi om?

Religiøse ledere:
• Hovedmunk Marathugoda Manirathana Thero, Oslo Buddhist Vihara og Tisarana Sri Lankisk Buddhistforening
• Preses Helga Haugland Byfuglien i Den norske kirke
• Imam Faruk Terzic, Det Islamske Fellesskap Bosnia-Hercegovina
• Forstander Ervin Kohn i Det Mosaiske Trossamfund
• Sogneprest Sigurd Markussen i St. Franciskus Xaverius menighet i Arendal

Åpning: Akmal Ali, leder i Forum for Tro og Livssyn (FTL) Kristiansand, og imam og styreleder i Muslimsk Union i Agder

Samtaleleder: Ingrid Rosendorf Joys, generalsekretær Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL)

Avslutning: Britt Strandlie Thoresen, styreleder Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL)