Dialogseminar


Kan du dialog?

Tirsdag holdt to av våre styremedlemmer et vellykket kurs i dialog. Kursdeltakere synes dette var interessant og ytret ønske om gjentagelse.

Litt om våre kursholdere:

Iselin Jørgensen er prest i Domkirken. Hun har vært engasjert i tros -og livssynsdialog i over 20 år, og kjenner godt den norske historien. I syv år var hun spesialprest ved Kirkelig dialogsenter i Oslo bispedømme, med faglig fordypning på dialogisk metode, teologi og praksis. Hun har holdt kurs for kirkelig ansatte og frivillige i flere år, og vært med på å utvikle og gjennomføre dialogutdanningen «Dialogpilotene» ved Universitetet i Oslo.
Ester Seland arbeider ved Sørlandet sykehus, avd for rus og avhengighetsbehandling. Hun har jobbet i rusfeltet i godt over 20 år. Hun er utdannet sosionom og Addiktolog (læren om avhengighet), og har mastergrad i psykisk helsearbeid. Hun er langvarig medlem av Human-Etisk forbund. Der har hun også verv som Gravferdstaler.

Dette var en spennende ettermiddag med gode innspill. Og i fremtiden ønsker vi å holde flere slike kurs der vi åpner opp for at eksterne også kan melde seg på!