Hvordan er det å være ung og muslim i Agder?


Hva preger deg som ung muslim i Agder? Hvordan preger religionen din hverdag? Hvor henter du kunnskap fra? Hvilke muslimske tilhørigheter og forestillinger er viktige for deg? Og hva tenker du om rasisme, muslimsfiendtlighet og islamofobi?
Senter for likestilling ved UiA inviterer i samarbeid med Bufdir og Forum for tro og livssyn Kristiansand, til en åpen og trygg erfaringsutveksling, med fokus på negative og positive erfaringer i å være ung og muslim i Agder. Arrangementet er gratis og det serveres middag, men husk påmelding.
Dialogmøtet er for unge mellom 16 – 35 år og som har muslimsk bakgrunn og/eller lever med muslimsk tro.
Program:
17:00 – 17:10 Velkommen ved Senter for likestilling, UiA
17:10 – 18:00 Panelsamtale
Panelsamtale mellom to fremtredene og inspirende personer som vil fortelle om bakgrunnen for sitt arbeid og dele av egne og andres erfaringer i det å være ung muslim i Norge i dag.
Paneldeltakere:
Rahma Hamed:
Debutforfatter av den selvbiografiske boken «Å samle solstråler fra Mosul til Drammen».
Helt siden Rahma var liten har hun følt at hun har hatt en slags kjærlighetssorg. Hun ville gå med både bunad og hijab, men turte ingen av delene, i frykt for at den norske eller den islamske kulturen ikke skulle godta henne. Jeg hadde store vanskeligheter med å passe inn, og etter hvert ble jeg veldig dårlig psykisk.
Hamed hevder at familiens religion gjorde det vanskelig for henne å få behandlingen hun trengte da hun ble syk. Nå håper Hamed flere tør å snakke om mental helse, også i muslimske miljøer.
Idil Abdi Abdulle Mohamed:
Rettssosiolog og medforfatter av boken «Unge muslimske stemmer», og har herunder blant annet bidratt med å intervjue 90 unge muslimer i Norge om deres tro, og kjenner seg igjen av mye av det som blir fortalt i intervjuene.
18:00 – 18:30 Pause og matservering
18:30 – 19:15 Workshop i grupper
19:15 –19:45 Oppsummering fra gruppene
19:45 –19:55 Informasjon ved Bufdir om tilskuddsordningen mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer.
19:55 – 20:00 Avslutning
Mål for dialogmøte:
Det overordnede målet for dialogmøte er å forebygge og hindre rasisme og diskriminering av muslimer og personer som antas å være muslimer.
Delmål 1: Få bedre innsikt og forståelse for hvordan unge muslimer forhandler sin religiøse identitet på ulike nivåer i Agder.
Delmål 2: Tilrettelegge for erfaringsutveksling på tvers av organisasjoner og enkeltpersoner.
Delmål 3: Konkrete utfordringer, opplevelser og behov vil bli synliggjort og videreformidlet til relevante aktører (Agderkommunenes aktuelle enheter og andre offentlige, private og frivillige aktører av relevans).»